درخواست کره شمالی از انگلیس برای لغو رزمایش مشترک با کره جنوبی و آمریکا