پیام تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت پادشاه تایلند