تاسیس صندوق سرمایه گذاری ۱۰۰میلیارد دلاری با مشارکت عربستان و سافت بانک