پاریس خواستار راه‌حل سیاسی برای خروج از بحران سوریه شد