لاوروف: طرح هایی را برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت درباره سوریه ارائه میدهیم