رقابت صادرکنندگان در 69 گروه کالایی برای کسب عنوان نمونه و ممتاز/ تراز تجاری 1.4 میلیارد دلار مثبت شد