گرامیداشت سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب با سخنرانی ناطق نوری