برگزاری جلسه جامعه مدرسین به ریاست آیت‌الله یزدی/ مباحث انتخاباتی مطرح نشد