آتش جنگ بین آمریکا و روسیه درباره سوریه شعله ور نمی‌شود