ائتلاف مخالفان در نیجریه خواستار بازبینی قانون اساسی این کشور شد