مهم‌ترین مرکز درمانی غرب بندرعباس در خطر تخریب قرار گرفت