استاندار لرستان: دانشگاه‎ها در راستای اقتصاد مقاومتی زیاد پای کار نبودند ‌