گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد شهادت چهارمین شهید محراب با سخنرانی ناطق نوری