کشورهای مداخله‌جو در مقام نصیحت دیگران نیستند/چاره‌جویی سیاست‌های شکست خورده در منطقه با متهم ساختن دیگران