واشنگتن دستورالعمل‌های جزئی‌تری در مورد مبادلات با ایران ارائه دهد