العامری: سکوت باعث جسارت اردوغان شد/شرکت 60 هزار نیرو در آزادسازی موصل