حل مشکل ضمانت‌نامه دفاتر پیشخوان دولت/ آزادسازی 50 میلیارد تومان تضمین با تجمیع ضمانت‌ها