انفجار انتحاری در جمع عزاداران حسینی در بغداد/ 31 نفر شهید شدند