از ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه تا پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات