بانک تجارت تقسیم 10 درصدی سود را به مجمع پیشنهاد می‌دهد/ تعدیل منفی 32 درصدی عایدی در پایان دوره مالی 94