مذاکره امام حسین و «عمر سعد» خطرناک‌ترین تحریف واقعه کربلاست/برای توجیه سیاست غلط‌شان از اهل بیت خرج می‌کنند