خوزستانی‌ها حدود 3000 هزار واحد خون در تاسوعا و عاشورا اهدا کردند