پاکستان تنها برای خثنی کردن حملات هند از سلاح اتمی استفاده می‌کند