تصویب 133 طرح با سرمایه گذاری خارجی 3.89 میلیارد دلار