پیاده‌روی در دانشگاه تهران به مناسبت هفته تربیت بدنی