تلاش برای گسترش روابط افغانستان و عربستان در سفر عبدالله به ریاض