منابع عراقی: انگلیس آموزش نیروهای وفادار به «یاسر الحبیب» را آغاز کرده است + تصاویر