استفاده از سوخت‌های جایگزین در بخش حمل‌ونقل عملیاتی می‌شود