عربستان سعودی در ارتکاب جنایت جنگی از صهیونیست‌ها پیشی گرفته است