رویترز: توقف قرارداد نفتی عربستان و مصر نشانه‌ای از تشدید تنش در روابط دو کشور است