العبادی: به ترکیه و عربستان اجازه دخالت نخواهیم داد