اعتراف 3 تک‌تیرانداز جبهة النصرة در حلب به آموزش دیدن در ترکیه