جنگ بی‌پایان و بدون برنده هدف آمریکا در سوریه/ ارتش پس از حلب عازم «الباب» می‌شود