گلایه حکیم رابط از نحوه‌ی پلمب ساختمان موسسه پیشکسوتان