ایرانی‌ها از پسِ "عملیات ناممکن" برآمدند/ ثبت رکورد بی‌سابقه در صنعت نیروگاهی