رانندگان چهارمحال و بختیاری، رکورددار سرعت غیرمجاز در کشور