به بهانه پاکسازی خیابان‌های ایلام بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی