4 گروه دلالان کرسنت/چرا ماهیت 2 گروه هیچ‌گاه فاش نشد؟