نگرانی ناتو از افزایش تلفات نظامیان افغان در پی تشدید حملات طالبان