عرضه بیش از 49 هزار تن فرآورده نفتی و پتروشیمی در بورس کالا