حضور پویانمایی ایران در عرصه بین‌المللی در افق چشم‌انداز 10 ساله هدف‌گذاری شد