مسابقه ابداعات و اختراعات دانش‌آموزی برگزار می‌شود