سرلشکر صالحی سرتیپ دوم نعمتی را به سمت معاون هماهنگ کننده نزاجا منصوب کرد