جدیدترین اظهارات اوباما علیه ترامپ/ او یک "دیکتاتور در شرف شکل‌گیری" است