تلاش برخی سازمان‌های اطلاعاتی برای استقرار هزاران داعشی در شمال افغانستان