اوباما در تلاش برای حفظ میراث خود در کوبا؛ سرخط روزنامه های اسپانیا / 24مهر