موسویان: اوباما به‌دنبال رفع موانع اجرای برجام قبل از ترک کاخ سفید است