برگزاری نشست بین‌المللی سوریه با حضور 8 کشور در سوئیس