دولت نسبت به اقدامات خشونت‌‌ آمیز علیه شیعیان جهان موضع‌گیری کند