نمی‌توانم درباره تایید خبر استعفای "علی جنتی" مطلبی بگویم